Yönetim

Yönetim
Akademik Kurul


II. Staj Komisyonu
İntibak Komisyonu
Erasmus Temsilcisi
Farabi/Mevlana Temsilcisi
Bölüm Web Sorumlusu
Mezuniyet Komisyonu
Bölüm Sekreteri
Bölüm Teknisyeni