Program Amaçları
  • Mezunlarımız ülkemiz kamu ve özel sektör kuruluşları ile uluslararası kuruluşların mühendislik, Ar-Ge, yönetim gibi değişik kademelerinde görevler üstlenebilirler.
  • Mezunlarımız sahip oldukları çalışma yeterliliği, alt yapıları ve araştırmacı nitelikleri ile üniversite ve araştırma kurumlarında çalışabilirler.
  • Mezunlarımız elektrik, elektronik, haberleşme, kontrol ve otomasyon, bilişim teknolojileri alanlarında kendi firmalarını kurabilirler