Staj Bilgileri


STAJ BAŞVURU İŞLEMLERİ İÇİN TAKİP EDİLMESİ GEREKEN ADIMLAR

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama İlkeleri

1. Staj Formu

2. Staj Formu


Staj Anketi-İşveren  (İşveren anketleri hem online doldurulacak, hem de onaylı birer nüshası staj defteri ile birlikte staj komisyonuna teslim edilecektir. )

Zorunlu Staj Formu


ONLINE ANKETLER

I. Öğretim Öğrenci Staj Anketi

II. Öğretim Öğrenci Staj Anketi

I. Öğretim İşveren Staj Anketi

II. Öğretim İşveren Staj AnketiStaj Defteri Şablonu

Kapak

İç Kapak

İndeks

Sayfa Gün

Staj Sayfa Gün Şablon Örneği (Açıklamalı)

Staj Sayfa Gün Şablon Örneği (Açıklamalı) pdf 

1. Lütfen staj defteri şablonlarını kullanmadan önce staj ve staj defteri kural-
       larını dikkatlice okuyup anlayınız.
2. Bu şablonlar Microsoft Office XP-2003 Şablon Belgesi (.dot) formatında hazır-
       lanmıştır.
3. Şablon dosyalarına çift tıkladığınızda şablon dosyasını açmak yerine yeni bir
       belge dosyası oluşturmuş olacaksınız. Böylece oluşturduğunuz dosyayı istediği-
       niz belge formatında (.doc, .docx, .pdf, vs) kaydedebilirsiniz.
4. Staj defteri önkapağındaki fotoğraf alanına bu konuyla ilgili yönetmelik, yö-
       nerge ve kurallara uygun olan 4,5 cm genişlik ve 5 cm yükseklikteki vesikalık
       fotoğrafınızı yapıştırınız. İsterseniz fotoğrafınızı tarayıp bu alana yapıştı-
       rabilir ve renkli yazıcı çıktısı ile staj defterinize ekleyebilirsiniz.