Staj Bilgileri

Staj Yapacak Öğrencilerin Takip Etmesi Gereken Adımlar

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama İlkeleri

1. Staj Formu

2. Staj Formu
Staj Anketi-Öğrenci

Staj Anketi-İşveren

Zorunlu Staj FormuStaj Defteri Şablonu

Kapak

İç Kapak

İndeks

Sayfa Gün

Staj Sayfa Gün Şablon Örneği (Açıklamalı)

Staj Sayfa Gün Şablon Örneği (Açıklamalı) pdf 

1. Lütfen staj defteri şablonlarını kullanmadan önce staj ve staj defteri kural-
       larını dikkatlice okuyup anlayınız.
2. Bu şablonlar Microsoft Office XP-2003 Şablon Belgesi (.dot) formatında hazır-
       lanmıştır.
3. Şablon dosyalarına çift tıkladığınızda şablon dosyasını açmak yerine yeni bir
       belge dosyası oluşturmuş olacaksınız. Böylece oluşturduğunuz dosyayı istediği-
       niz belge formatında (.doc, .docx, .pdf, vs) kaydedebilirsiniz.
4. Staj defteri önkapağındaki fotoğraf alanına bu konuyla ilgili yönetmelik, yö-
       nerge ve kurallara uygun olan 4,5 cm genişlik ve 5 cm yükseklikteki vesikalık
       fotoğrafınızı yapıştırınız. İsterseniz fotoğrafınızı tarayıp bu alana yapıştı-
       rabilir ve renkli yazıcı çıktısı ile staj defterinize ekleyebilirsiniz.