Program Amaçları

  • Ülkemiz kamu ve özel sektör kuruluşları ile uluslararası kuruluşların mühendislik, Ar-Ge, yönetim gibi değişik kademelerinde görevler üstlenebilecek mühendisler yetiştirmek,
  • Üniversite ve araştırma kurumlarında çalışma yeterliliğine ve altyapısına sahip araştırmacı mezunlar yetiştirmek,
  • Elektrik, elektronik, haberleşme, kontrol ve otomasyon, bilişim teknolojileri alanlarında kendi firmalarını kurabilecek girişimci ve yenilikçi mezunlar yetiştirmek.