Lisans - Mezuniyet Koşulları

Elektrik-ElektronikMühendisliği Bölümü'nden mezun olan öğrenciler Elektrik-Elektronik Mühendisi ünvanını alırlar.

Bir öğrencinin Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olabilmesi için tâbi olduğu müfredattaki bütün derslerini başarması, toplam öğrenim süresinde en az 240 AKTS’lik ders alması ve genel not ortalamasının (GANO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.