Eğitim Planları

EĞİTİM PLANLARI


2005 Müfredatı

2006 Müfredatı

2007 Müfredatı

2008 Müfredatı

2009 Müfredatı

2010 Müfredatı

2011 Müfredatı

2012 Müfredatı

2013 Müfredatı

2014 Müfredatı

2015 Müfredatı

2016 Müfredatı

2017 Müfredatı

2018 Müfredatı

2019 Müfredatı


2020 Müfredatı

                                                                 AÇIKLAMALAR


(1)

EM315 BİLGİSAYAR ORGANİZASYONU dersinin ismi EM315 MİKROİŞLEMCİLER olarak değiştirilmiştir.

(2)

8. yarıyılda ki EM430 MÜHENDİSLİK SİSTEM ANALİZİ dersi EM??? MÜHENDİSLİK SİSTEM ANALİZİ dersi olarak 6. Yarıyıla taşınmıştır.

(3)

EM407 ELEKTRONİK TASARIM VE UYGULAMASI ve EM452 BİTİRME ÖDEVİ dersleri herhangi bir şarta bağlı olmaksızın her iki yarıyılda da açılacaktır. EM407 ELEKTRONİK TASARIM VE UYGULAMASI; bu dersi almaya hak kazanmış öğrenciler için en erken 7. yarıyılda, EM452 BİTİRME ÖDEVİ; ise bu dersi almaya hak kazanmış öğrenciler için en erken 8. yarıyılda alınabilir. 7. Yarıyılın sonunda mezun olabilecek öğrenciler için bu şart aranmaz.

(4)

EM419 NANOMALZEMELERİN VE NANOTEKNOLOJİNİN TEMELLERİ dersinin ismi EM419 NANOTEKNOLOJİNİN TEMELLERİ olarak değiştirilmiştir.

***

2005 ve daha önceki dönem girişli öğrencilerden EM311 ANALOG HABERLEŞME dersini almış ve başarısız olmuş öğrenciler 6. yarıyılda okutulan EM306 HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ dersini alacaklardır.

***

2005 ve daha önceki dönem girişli öğrenciler için EM301 SAYISAL HABERLEŞME dersi kapatılmıştır.  Bu dersi alıp başarısız olmuş veya hiç almamış öğrenciler, mezuniyet kredilerini tamamlamak için fazladan daha önce almadıkları bir seçmeli ders alacaklardır.

***

Eski eğitim planlarında bulunan 5. , 6. , 7. ve 8. yarıyıllardaki Teknik Olmayan Seçmeli Ders grupları kaldırılmıştır. Öğrencilerimizin seçmeli ders almaları tek bir paket altında 6. yarıyıldan itibaren başlayacaktır. Eski eğitim planlarına tabi öğrenciler almak zorunda oldukları teknik ve teknik olmayan seçmeli ders sayısı kadar seçmeli dersi ilgili yarıyılların seçmeli dersler grubundan alacaklardır.

***

EM111 ELK-ELEKTRONİK MÜH.GİRİŞ dersi kapatılmıştır. Bu dersi alıp başarısız olmuş veya hiç almamış öğrenciler 2. yarıyılda okutulan EM 102 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH. GİRİŞ dersini alacaklardır.

***

EM102 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ, EM104 ELEKT. MÜH. İÇİN MALZEME BİLGİSİ, EM106 ELEKTRİK ÖLÇME ve EM216 EM ALANLAR TEORİSİ I dersleri kapatılmıştır. Bu dersleri alıp başarısız olmuş veya hiç almamış öğrenciler, mezuniyet kredilerini tamamlamak için fazladan daha önce almadıkları bir seçmeli ders alacaklardır.

***

EM317 EM ALANLAR TEORİSİ II dersi kapatılmıştır. Bu dersi alıp başarısız olmuş veya hiç almamış öğrenciler, EM317 EM ALANLAR TEORİSİ dersini alacaklardır.

***

EM411 MİKRODENETLEYİCİ TABANLI SİSTEM TASARIMI dersi kapatılmıştır. Bu dersi almış ve başarısız olmuş öğrenciler bu dersin yerine daha önce almadıkları bir seçmeli ders alacaklardır.

 

2013-2014 ve sonrası dönemlerde 1. sınıfa başlayan öğrencilerin mezun olabilmeleri için minimum 240 ECTS (AKTS- Avrupa Kredi Transfer Sistemi) kredilik ders alması gerekmektedir. Daha önceki dönemlerde 1. sınıfa başlayan öğrencilerin mezun olabilmeleri için bağlı oldukları müfredatta belirtilen minimum kredi değerini sağlamaları gerekmektedir.


***   2007 veya daha sonra girişli öğrencilerin EM215 MÜHENDİSLİK İÇİN DİFERANSİYEL DENKLEMLER dersini alabilmeleri için MAT 102 GENEL MATEMATİK-II dersini geçmiş olmaları gerekmektedir.


***   2013 veya daha sonra girişli öğrencilerin EM317 EM ALANLAR TEORİSİ dersini alabilmeleri için EM 205 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ-I dersini geçmiş olmaları gerekmektedir.


***   2016 veya daha sonra girişli öğrencilerin EM 218 LOJİK DEVRE TASARIMI dersini alabilmeleri için EM 209 LOJİK DEVRELERE GİRİŞ dersini geçmiş olmaları gerekmektedir.


***   2016 veya daha sonra girişli öğrencilerin EM 315 MİKROİŞLEMCİLER dersini alabilmeleri için EM 218 LOJİK DEVRE TASARIMI dersini geçmiş olmaları gerekmektedir.
GEÇMİŞ YILLARA AİT EĞİTİM PLANLARI


2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010
2011-2012

2013-2014

2017-2018