Çift Anadal - Yandal Programları

Çift Anadal - Yandal Programları

Çift Anadal - Yandal Programları Eğitim Planları

Çift Anadal - Yandal Programları Eğitim Planı 2017-2018

Bölümümüzdeki Çift Anadal ve Yandal uygulamasında başvurulan temel şartlar özet olarak aşağıda verilmiştir.

 

ÇİFT ANADAL

YANDAL

- ÖSYM puanı başvuracağı bölümün taban 

   puanına eşit ya da daha yüksek olmalıdır

_

- Tüm derslerde başarılı olmalı

- Tüm derslerde başarılı olmalı

- Genel Not Ortalaması (GANO) en az 3.0 

   Olmalı

- Genel Not Ortalaması (GANO) en az 2.5 

   olmalı

- Kendi bölümünde başarı sıralamasında ilk

   %20 içerisinde bulunmalı

- Kendi bölümünde başarı sıralamasında ilk

   %20 içerisinde bulunmalı

- Disiplin Cezası olmamalı

- Disiplin Cezası olmamalı

- Başka bir Çift Anadal’da kayıtlı olmamalı

- Başka bir Yandal’da kayıtlı olmamalı veya

  aynı yandal’dan kaydı silinmemiş olmalı

- En erken 3. en geç 6. yarıyılda geçilebilir

- En erken 3. en geç 6. yarıyılda geçilebilir

- Kontenjan, 1. sınıf kontenjanının azami

  %20’sidir

- Kontenjan sınırlaması yoktur.