Çift Anadal - Yandal Programları

Çift Anadal - Yandal Programları

(2011-2016) Çift Anadal - Yandal Müfredatları 

2017-2018 Çift Anadal-Yandal Müfredatı

2018-2019 Çift Anadal Müfredatı --- 2018-2019 Yandal Müfredatı

2019-2020 Çift Anadal Müfredatı --- 2019-2020 Yandal Müfredatı

2020-2021 Çift Anadal Müfredatı --- 2020-2021 Yandal Müfredatı

Mühendislik Tamamlama Programı

Bölümümüzdeki Çift Anadal ve Yandal uygulamasında başvurulan temel şartlar özet olarak aşağıda verilmiştir.

 

ÇİFT ANADAL

YANDAL

- ÖSYM puanı başvuracağı bölümün taban 

   puanına eşit ya da daha yüksek olmalıdır

_

- Tüm derslerde başarılı olmalı

- Tüm derslerde başarılı olmalı

- Genel Not Ortalaması (GANO) en az 3.0 

   Olmalı

- Genel Not Ortalaması (GANO) en az 2.5 

   olmalı

- Kendi bölümünde başarı sıralamasında ilk

   %20 içerisinde bulunmalı

- Kendi bölümünde başarı sıralamasında ilk

   %20 içerisinde bulunmalı

- Disiplin Cezası olmamalı

- Disiplin Cezası olmamalı

- Başka bir Çift Anadal’da kayıtlı olmamalı

- Başka bir Yandal’da kayıtlı olmamalı veya

  aynı yandal’dan kaydı silinmemiş olmalı

- En erken 3. en geç 6. yarıyılda geçilebilir

- En erken 3. en geç 6. yarıyılda geçilebilir

- Kontenjan, 1. sınıf kontenjanının azami

  %20’sidir

- Kontenjan sınırlaması yoktur.