Bölüm Profili

Tarihçe

Bölümümüz 1977 yılında Kayseri Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi’nin bir bölümü olarak Kayseri yakınlarında bulunan Erkilet kasabasında Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) ait bir binada ve onun bahçesine kurulu prefabrik yapıda eğitim-öğretime başlamıştır. 1979 yılı Aralık ayında ise Erkilet kasabasında eğitim verdiği binadan, Kayseri şehir merkezinde, Sümer mahallesindeki MEB’e bağlı Eğitim Enstitüsüne ait bir binaya taşınmıştır. 1995-1996 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Melikgazi ilçe sınırları içerisinde kalan Erciyes Üniversitesi Merkez Kampüsündeki bugünkü binasına taşınmıştır.


1982 yılında Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) kurulumu sonrasında Tıp, İktisadi ve İdari Bilimler, Fen-Edebiyat, İlahiyat ve Mühendislik fakültelerinden oluşan Erciyes Üniversitesi kurulmuştur. O tarihe kadar Kayseri Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi’nin bir bölümü olarak eğitim veren bölümümüz, bugünkü Makine Mühendisliği ile birlikte Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin temelini oluşturmaktadır. 1988-1989 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektronik Mühendisliği anabilim dalında lisansüstü eğitime (yüksek lisans ve doktora) başlanmıştır. 1992-1993 Eğitim-Öğretim yılından itibaren ikinci öğretim programının uygulanmasına başlanmıştır. Ayrıca 1996-1997 Eğitim-Öğretim yılı itibarıyla Elektronik Mühendisliği Bölümünün her iki programında da yabancı dil (İngilizce) hazırlık sınıfı uygulamasına geçilmiştir. Yine YÖK onayıyla, 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılından itibaren bölümümüzün adı Elektrik-Elektronik Mühendisliği olarak değiştirilmiştir. 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılından itibaren isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı eğitimi yapılmaktadır.

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde bugün 11 Profesör, 2 Doçent, 4 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi, 6 Araştırma Görevlisi ve ÖYP programı kapsamında 1 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Gururla söylenebilir ki; Erciyes Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü, Türkiye’ deki diğer Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümleriyle kıyaslandığında akademik kadro açısından kendi kendine yeten ender bölümlerden birisidir.


Gelişen teknolojiye paralel olarak kurulduğu ilk günden beri teknik alt yapısını yenileyen Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde eğitimle ilgili iyileştirmeler de sürekli olarak yapılmaktadır. Daha önce bölümde geçerli olan yüz üzerinden 50 sınıf geçme not sisteminin yerine 2002-2003 Eğitim-Öğretim yılından itibaren tüm Erciyes Üniversitesi ile birlikte bağıl not değerlendirme sistemine geçilmiştir. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle örgün ve ikinci öğretime 80’ er öğrenci alınan Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde yaklaşık 1200 lisans öğrencisi eğitime devam etmektedir.


Kurulduğu günden bu yana sürekli olarak kaliteli bir eğitim verilen Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünün üniversite giriş sınavlarında fakülte bünyesindeki toplam 14 bölüm arasında ilk sırada tercih edildiğini belirtmekte fayda vardır. Gerek lisans gerekse lisansüstü eğitimlerini başarıyla tamamlayan Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü mezunları hem Erciyes Üniversitesi bünyesindeki Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında hem de Türkiye’nin farklı üniversitelerinde öğretim elemanı olarak görev yapmaktadır. Bu noktada Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan Bilgisayar, Mekatronik ve Biyomedikal Mühendisliği bölümlerinin, Sivil Havacılık Yüksekokulu Uçak Elektrik-Elektronik bölümünün ve Kayseri Meslek Yüksekokulunun akademik alt yapısının oluşturulmasında Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünün katkısı oldukça fazladır. Ayrıca Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 1 Araştırma Görevlisi lisansüstü eğitim almak üzere Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde görev yapmaktadır. 


MEB’e ait eski bir binada eğitime başladığı ilk günden bu zamana kadar geçen 43 yılda kendisini sürekli geliştiren Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü bugün 6 dersliğe, 7 lisans laboratuvarına ve 10 lisansüstü laboratuvarına sahiptir. Bunlara ek olarak Mühendislik Fakültesi Dekanlığına ait her birinde en az 40 bilgisayar bulunan 3 bilgisayar laboratuvarından da yararlanılmaktadır. 6 dersliğin tamamında yer alan projeksiyon cihazlarıyla derslerin büyük çoğunluğu bilgisayar destekli olarak verilmektedir. 2 lisans laboratuvarında bulunan 20 adet masaüstü bilgisayar sayesinde öğrenciler deneysel olarak üzerinde çalışacakları elektronik devrelerin eş zamanlı olarak benzetimlerini de yapabilme imkânına sahiptirler.

 

Sahip Olunan İmkânlar

Bölümümüzde lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programlarının uygulamalı olarak yürütülmesine olanak sağlayan çok sayıda laboratuvar ve araştırma birimleri vardır. Lisans laboratuvarlarımız, gerek fiziksel mekân gerekse teknik donanım bakımından, öğrencilerimizin pratik becerilerini artıracak yeterliliğe sahiptir. Bununla birlikte, öğrenci sayısının fazla olduğu laboratuvar dersleri, öğrencilerimizin rahat şartlarda deney yaparak maksimum verimi alabilmeleri için yeterli sayıda gruplara ayrılmaktadır.


Avantajlar

Bölümümüzün en büyük avantajı; ülkemizde, derslerini kendi elemanları ile yürütebilen, yüksek lisans ve doktora eğitimi verebilen sınırlı sayıdaki bölümlerden birisi olmasıdır. 11 Profesör, 2 Doçent, 4 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi, 6 Araştırma Görevlisi ve ÖYP programı kapsamında 1 Araştırma Görevlisinden oluşan bölüm öğretim elemanlarımız, uluslararası saygın indekslerce taranan dergilerdeki yayınlarıyla, ulusal ve uluslararası konferans, sempozyum, kongre gibi bilimsel toplantılarda sunduğu bildirileriyle çalışmalarını uluslararası ve ulusal zeminlere taşımaktadır. Bölüm öğretim elemanlarımız; TÜBİTAK, DPT gibi kurumlarca ve Üniversitemiz Araştırma Projeleri Birimince desteklenen projeler yürütmekte, ayrıca Kayseri sanayisine danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Bölümde lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora programlarının yürütülmesi de bölümde lisansüstü eğitim almak isteyen öğrenciler için iyi bir avantaj teşkil etmektedir.


Etkinlikler

Bildirili katılımlara ek olarak; BİYOMUT’99, SİU-2005 ve HDM-2008 gibi, ulusal çaplı bilimsel toplantılara ev sahipliği yaparak evrensel bilime katkı yapılmaya çalışılmaktadır. Bu toplantılar içerisinde veya bağımsız olarak değişik zamanlarda konusunda uzman konuşmacılar davet edilerek ve paneller düzenlenerek bölüm personeli ve öğrencileri popüler konularda bilgilendirilmektedir. Öğrencilerimiz için şehir içi ve şehir dışında sosyal ve teknik içerikli gezi programları yapılmakta ve bu tür organizasyonlara bölüm öğretim elemanlarımızdan temsilci bulundurulmaktadır. Uluslararası örgütlü Elektrik-Elektronik Mühendisleri Enstitüsü’nün (IEEE) Erciyes Üniversitesi Öğrenci Kolu bölümümüz öğrencileri tarafından kurulmuştur. IEEE Erciyes Üniversitesi Öğrenci Kolu, her yıl çok sayıda sosyal ve teknik kapsamlı geziler, ulusal ve üniversite çapında proje yarışmaları, konferanslar, seminerler ve kurslar düzenlemektedir. Ayrıca bölümümüz öğretim elemanları danışmanlığında faaliyetlerini yürüten Mühendislik Kulübü, üniversitemiz kulüpleri arasında en aktif kulüplerden bir tanesi olup bu kulübümüz de her yıl çok sayıda sosyal ve teknik kapsamlı geziler, ulusal ve üniversite çapında proje yarışmaları, konferanslar, seminerler ve kurslar düzenlemektedir.


İşbirliği Yapılan Kurumlar

Bölümümüz, ulusal ve uluslararası birçok üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendislikleri ile gerek eğitim-öğretim faaliyetleri ve gerekse de proje yürütülmesi açısından işbirliği içerisindedir. Bölümümüz Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Sanayi ve Ticaret Odaları başta olmak üzere diğer birçok meslek örgütü ile de işbirliği halindedir.


Mezuniyet Sonrası İmkânlar

Mevcut öğrencilerimizin bir kısmı araştırma görevlisi olarak bilim hayatına atılarak çeşitli üniversitelerin Fen Bilimleri Enstitülerinde veya yurt dışında Lisansüstü eğitimi yapmaktadırlar. Bunun yanı sıra, mezunlarımız kamu ve özel sektörde önemli görevlerde bulunmaktadırlar.