Bölüm Başkanının Mesajı

Kayseri Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi çatısı altında Elektronik Mühendisliği ismiyle 1977 yılında eğitim-öğretimine başlayan bölümümüz 34 yıllık bir geçmişe sahip, ülkemizin köklü bölümlerinden birisidir. Bölümümüzde 1992-1993 eğitim-öğretim yılından itibaren İkinci Öğretim programı uygulamasına başlanmış ve 1996-1997 eğitim-öğretim yılından itibaren bölümümüz Normal Öğretim ve İkinci Öğretim programlarında İngilizce hazırlık sınıfı uygulamasına geçilmiştir. 2004-2005 eğitim-öğretim yılından itibaren bölümümüzün adı Elektrik-Elektronik Mühendisliği olarak değiştirilmiştir. 2011 yılı itibariyle, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden yaklaşık 2400 öğrenci mezun olmuştur. Ayrıca bölümümüzde yürütülen lisansüstü programlarından yaklaşık 155 Yüksek Mühendis ve 62 Doktor Mühendis mezun olmuştur. Bölümümüzde halen 10 profesör, 3 Doçent, 4 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ve 10 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Bölümümüz, sahip olduğu öğretim elemanı kadrosu, derslik, eğitim ve araştırma laboratuarları bakımından Türkiye’ deki diğer Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümleriyle kıyaslandığında kendi kendine yeten ender bölümlerden birisidir. Bölümümüzü başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz, elektrik, elektronik, bilgisayar, kontrol, haberleşme ve biyomedikal gibi hızla gelişen sektörlerdeki ulusal veya uluslararası kuruluşlarda; araştırma-geliştirme, tasarım ve üretim gibi birimlerde iş bulma imkanına sahiptirler. Temel mühendislik konularında güçlü bir altyapıya sahip, alanında karşılaşacağı mühendislik problemlerini tanımlayabilen ve bu problemlere analitik düşünerek çözümler bulabilen, mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri ve donanımları verimli şekilde kullanabilen, disiplinler arası konularda çalışma yapabilen, takım çalışmasına yatkın, kalite bilinci gelişmiş, mesleki ve etik sorumluluk sahibi Elektrik-Elektronik mühendisleri yetiştirmek bölüm olarak başlıca hedeflerimizdir.