Projeler

# Proje Destekçisi Proje No Proje Başlığı Proje Yürütücüleri Proje Tamamlanma Tarihi
1 BAP FYL-2016-6512 Anahtarlamalı Relüktans Motor Tabanlı Medikal Santrifüj Sistemi Proje Yöneticisi
Dr. Öğr. Üyesi Nurettin ÜSTKOYUNCU
Yard.Arş.
Osman EROĞUL
Devam Ediyor
PBY : 2016
2 BAP FBA-2015-5647 Fotonik Metamalzemelerin Biyosensör Potansiyelinin Araştırılması Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Ömer Galip SARAÇOĞLU
Yard.Arş.
Doç. Dr. Mustafa TÜRKMEN
2015 - 2017
3 BAP FYL-2015-5697 Ultrasonik Kalınlık Ölçer ve Hata Dedektörü Sistemi Tasarımı Proje Yöneticisi
Doç. Dr. Ahmet Turan ÖZDEMİR
2015 - 2017
4 BAP FYL-2014-5573 Tek Taşıyıcılı Frekans Bölmeli Çoklu Erişim (SC-FDMA) Sistemlerinde Taşıyıcı Frekans Kaymasının Kestirimi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Necmi TAŞPINAR
2014 - 2016
5 BAP FDK-2014-5308 Doğrusal Olmayan Sistemlerin Modellenmesi için Yeni Metotların Geliştirilmesi Yard.Arş.
Selçuk METE
2014 - 2017
6 BAP FYL-2014-4910 Sulu Çözeltide Glikoz Algılanması için Optik Yöntemlerin Araştırılması Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Ömer Galip SARAÇOĞLU
Yard.Arş.
T. Emre Tabaru
2014 - 2015
7 BAP FYL-2013-4799 Dikgen Frekans Bölmeli Çoğullama - Serpiştirme Bölmeli Çoklu Erişim (OFDM-IDMA) Sistemlerinde Yapay Zeka Teknikleri ile Kanal Kestirimi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Necmi TAŞPINAR
2013 - 2015
8 BAP FBY-12-4200 Enerji Hatları Üzerinden Haberleşme için Dikgen Frekans Bölmeli Çoğullama Sistemlerinde Yapay Zeka Teknikleri ile Kanal Kestirimi. Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Necmi TAŞPINAR
2012 - 2014
9 BAP FBD-12-4100 Kablosuz haberleşme sistemlerinde zeki optimizasyon teknikleri ile tepe gücü/ortalama güç oranının düşürülmesi. Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Necmi TAŞPINAR
2012 - 2018
10 BAP FBA-11-3579 Eylemsizlik Algılayıcıları Kullanılarak Düşmelerin Sezimi ve Ayırt Edilmesi Proje Yöneticisi
Doç. Dr. Ahmet Turan ÖZDEMİR
Yard.Arş.
Prof. Dr. Billur BARSHAN
2011 - 2013
11 BAP FBY-10-3384 Kablosuz haberleşmede kullanılan karma ARQ sistemleri. Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Necmi TAŞPINAR
2010 - 2012
12 BAP FBD09-1079 SARI RENK TONLARININ ALGILANMASI İÇİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ OPTİK RENK SENSÖRÜ TASARIMI Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Ömer Galip SARAÇOĞLU
Yard.Arş.
Hayriye Altural
2009 - 2011
13 BAP FBT-07-07 Erken Ventriküler Kasılmalarda YSA Tabanlı Bir Sınıflandırıcının FPGA ile Gerçekleştirilmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Kenan DANIŞMAN
Yard.Arş.
Doç. Dr. Ahmet Turan ÖZDEMİR
2007 - 2010
14 BAP FBT-06-63 ÇOK TAŞIYICILI KOD BÖLMELİ ÇOKLU ERİŞİM (MC-CDMA) SİSTEMLERİNDE ÇOK KULLANICILI SEZME TEKNİKLERİ Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Necmi TAŞPINAR
2006 - 2008
15 BAP FBA-04-22 Myriad Filtrelerin Bilgisayar Destekli Tasarımı Yard.Arş.
Dr. Öğr. Üyesi Hasan ZORLU
2002 - 2004