Projeler

# Proje Destekçisi Proje No Proje Başlığı Proje Yürütücüleri Proje Tamamlanma Tarihi
1 BAP FYL-2014-5573 Tek Taşıyıcılı Frekans Bölmeli Çoklu Erişim (SC-FDMA) Sistemlerinde Taşıyıcı Frekans Kaymasının Kestirimi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Necmi TAŞPINAR
2016
2 BAP FDK-2014-5308 Doğrusal Olmayan Sistemlerin Modellenmesi için Yeni Metotların Geliştirilmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Şaban ÖZER
Yard.Arş.
Selçuk METE
2017
3 BAP FYL-2013-4799 Dikgen Frekans Bölmeli Çoğullama - Serpiştirme Bölmeli Çoklu Erişim (OFDM-IDMA) Sistemlerinde Yapay Zeka Teknikleri ile Kanal Kestirimi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Necmi TAŞPINAR
2015
4 BAP FBY-12-4200 Enerji Hatları Üzerinden Haberleşme için Dikgen Frekans Bölmeli Çoğullama Sistemlerinde Yapay Zeka Teknikleri ile Kanal Kestirimi. Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Necmi TAŞPINAR
2014
5 BAP FBY-10-3384 Kablosuz haberleşmede kullanılan karma ARQ sistemleri. Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Necmi TAŞPINAR
2012
6 BAP FBT-06-63 ÇOK TAŞIYICILI KOD BÖLMELİ ÇOKLU ERİŞİM (MC-CDMA) SİSTEMLERİNDE ÇOK KULLANICILI SEZME TEKNİKLERİ Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Necmi TAŞPINAR
2008
7 BAP FBA-04-22 Myriad Filtrelerin Bilgisayar Destekli Tasarımı Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Şaban ÖZER
Yard.Arş.
Yrd. Doç. Dr. Hasan ZORLU
2004