Bölümümüz 1977’de Kayseri D.M.M. Akademisi’nin bir bölümü olarak eğitim-öğretime başlamış ve 1982 yılında YÖK’ün oluşumuyla Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin bir bölümünü oluşturmuştur. Ayrıca bölümümüzde 1992-1993 Eğitim-Öğretim yılından itibaren ikinci öğretim programının uygulanmasına başlanmış ve 1996-1997 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle Elektronik Mühendisliği Bölümünün her iki programında da hazırlık sınıfı uygulamasına geçilmiştir. YÖK onayıyla, 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Bölümümüzün adı Elektrik-Elektronik Mühendisliği olarak değiştirilmiştir. Bölümümüzde; 8 Profesör, 6 Doçent, 4 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ve 15 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 34 tam zamanlı öğretim elemanı görev yapmaktadır. 2015 yılı itibariyle, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden yaklaşık 2850 öğrenci mezun olmuştur. Ayrıca, Fen Bilimleri Enstitüsü’nün bir ana bilim dalı olan Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde yürütülen lisansüstü programlarından yaklaşık 200 Yüksek Mühendis ve 65 Doktor Mühendis mezun olmuştur.