Staj Bilgileri

Staj Yapacak Öğrencilerin Takip Etmesi Gereken Adımlar

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama İlkeleri

1. Staj Formu

2. Staj Formu
Staj Anketi-Öğrenci

Staj Anketi-İşveren

Zorunlu Staj FormuStaj Defteri Şablonu

Kapak

İç Kapak

İndeks

Sayfa Gün

1. Lütfen staj defteri şablonlarını kullanmadan önce staj ve staj defteri kural-
       larını dikkatlice okuyup anlayınız.
2. Bu şablonlar Microsoft Office XP-2003 Şablon Belgesi (.dot) formatında hazır-
       lanmıştır.
3. Şablon dosyalarına çift tıkladığınızda şablon dosyasını açmak yerine yeni bir
       belge dosyası oluşturmuş olacaksınız. Böylece oluşturduğunuz dosyayı istediği-
       niz belge formatında (.doc, .docx, .pdf, vs) kaydedebilirsiniz.
4. Staj defteri önkapağındaki fotoğraf alanına bu konuyla ilgili yönetmelik, yö-
       nerge ve kurallara uygun olan 4,5 cm genişlik ve 5 cm yükseklikteki vesikalık
       fotoğrafınızı yapıştırınız. İsterseniz fotoğrafınızı tarayıp bu alana yapıştı-
       rabilir ve renkli yazıcı çıktısı ile staj defterinize ekleyebilirsiniz.