Projeler

# Proje Destekçisi Proje No Proje Başlığı Proje Yürütücüleri Proje Tamamlanma Tarihi
1 BAP FYL-2016-6512 Anahtarlamalı Relüktans Motor Tabanlı Medikal Santrifüj Sistemi Proje Yöneticisi
Yrd. Doç. Dr. Nurettin ÜSTKOYUNCU
Yard.Arş.
Osman EROĞUL
Devam Ediyor
PBY : 2016
2 BAP FBA-2015-5647 Fotonik Metamalzemelerin Biyosensör Potansiyelinin Araştırılması Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Ömer Galip SARAÇOĞLU
Yard.Arş.
Doç. Dr. Mustafa TÜRKMEN
Yard.Arş.
Arş. Gör. Dr. Erdem ASLAN
2017
3 BAP FYL-2015-5697 Ultrasonik Kalınlık Ölçer ve Hata Dedektörü Sistemi Tasarımı Proje Yöneticisi
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Turan ÖZDEMİR
2017
4 BAP FYL-2014-5573 Tek Taşıyıcılı Frekans Bölmeli Çoklu Erişim (SC-FDMA) Sistemlerinde Taşıyıcı Frekans Kaymasının Kestirimi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Necmi TAŞPINAR
2016
5 BAP FDK-2014-5308 Doğrusal Olmayan Sistemlerin Modellenmesi için Yeni Metotların Geliştirilmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Şaban ÖZER
Yard.Arş.
Selçuk METE
2017
6 BAP FYL-2014-4910 Sulu Çözeltide Glikoz Algılanması için Optik Yöntemlerin Araştırılması Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Ömer Galip SARAÇOĞLU
Yard.Arş.
T. Emre Tabaru
2015
7 BAP FYL-2013-4799 Dikgen Frekans Bölmeli Çoğullama - Serpiştirme Bölmeli Çoklu Erişim (OFDM-IDMA) Sistemlerinde Yapay Zeka Teknikleri ile Kanal Kestirimi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Necmi TAŞPINAR
2015
8 BAP FBY-12-4200 Enerji Hatları Üzerinden Haberleşme için Dikgen Frekans Bölmeli Çoğullama Sistemlerinde Yapay Zeka Teknikleri ile Kanal Kestirimi. Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Necmi TAŞPINAR
2014
9 BAP FBA-11-3579 Eylemsizlik Algılayıcıları Kullanılarak Düşmelerin Sezimi ve Ayırt Edilmesi Proje Yöneticisi
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Turan ÖZDEMİR
Yard.Arş.
Prof. Dr. Billur BARSHAN
2013
10 BAP FBY-10-3384 Kablosuz haberleşmede kullanılan karma ARQ sistemleri. Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Necmi TAŞPINAR
2012
11 BAP FBD09-1079 SARI RENK TONLARININ ALGILANMASI İÇİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ OPTİK RENK SENSÖRÜ TASARIMI Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Ömer Galip SARAÇOĞLU
Yard.Arş.
Hayriye Altural
2011
12 BAP FBT-07-07 Erken Ventriküler Kasılmalarda YSA Tabanlı Bir Sınıflandırıcının FPGA ile Gerçekleştirilmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Kenan DANIŞMAN
Yard.Arş.
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Turan ÖZDEMİR
2010
13 BAP FBT-06-63 ÇOK TAŞIYICILI KOD BÖLMELİ ÇOKLU ERİŞİM (MC-CDMA) SİSTEMLERİNDE ÇOK KULLANICILI SEZME TEKNİKLERİ Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Necmi TAŞPINAR
2008
14 BAP FBA-04-22 Myriad Filtrelerin Bilgisayar Destekli Tasarımı Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Şaban ÖZER
Yard.Arş.
Yrd. Doç. Dr. Hasan ZORLU
2004