Projeler

# Proje Destekçisi Proje No Proje Başlığı Proje Yürütücüleri Proje Tamamlanma Tarihi
1 TÜBİTAK 5160110 Hava araçlarında kullanılan karmaşık yüzey örüntüsüne sahip kompozit parçaların otomatikleştirilmiş tahribatsız muayenesini yapan bilgisayar kontrollü raporlama sistemi geliştirilmesi projesi Proje Yöneticisi
Doç. Dr. Ahmet Turan ÖZDEMİR
Yard.Arş.
Prof. Dr. Kemal APALAK
Yard.Arş.
Dr. Öğr. Üyesi Nurettin ÜSTKOYUNCU
Devam Ediyor
PBY : 2018
2 TÜBİTAK 5160020 Askeri saha şartlarına uyumlu, şarj ve bakım yapabilen akıllı batarya-kabini tasarımı Proje Yöneticisi
Doç. Dr. Ahmet Turan ÖZDEMİR
Yard.Arş.
Prof. Dr. Şaban PATAT
Yard.Arş.
Dr. Öğr. Üyesi Nurettin ÜSTKOYUNCU
Devam Ediyor
PBY : 2017
3 BAP FYL-2016-6512 Anahtarlamalı Relüktans Motor Tabanlı Medikal Santrifüj Sistemi Proje Yöneticisi
Dr. Öğr. Üyesi Nurettin ÜSTKOYUNCU
Yard.Arş.
Osman EROĞUL
Devam Ediyor
PBY : 2016
4 TÜBİTAK 115E221 2G ve 3G Haberleşme Frekanslarındaki Dozimetri, Hipertermia ve SAR Hesaplamaları için Beyin Eşdeğer Dokularının Oluşturulması ve Fantom Elektriksel Değerlerinin Esnek Hesaplama Yöntemleri İle Belirlenmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. İbrahim DEVELİ
Devam Ediyor
PBY : 2015
5 TÜBİTAK 113G035 320 x 240 Piksel RGB AMOLED Aviyonik Ekran Geliştirilmesi Proje Yöneticisi
Dr. Salih DABAK
Yard.Arş.
Doç. Dr. Ahmet Turan ÖZDEMİR
Devam Ediyor
PBY : 2015
6 TÜBİTAK 113E257 Biyo-Sensör Uygulamalari İçin Plazmonik Tabanli Nanoanten Dizileri Tasarimi Proje Yöneticisi
Doç. Dr. Mustafa TÜRKMEN
2015 - 2017
7 TÜBİTAK 115E653 Dikgen Frekans Bölmeli Çoğullama-Serpiştirme Bölmeli Çoklu Erişim (OFDM-IDMA) Sistemlerinde Yapay Zeka Teknikleri ile Pilot Tonların Optimizasyonu Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Necmi TAŞPINAR
2015 - 2017
8 BAP FBA-2015-5647 Fotonik Metamalzemelerin Biyosensör Potansiyelinin Araştırılması Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Ömer Galip SARAÇOĞLU
Yard.Arş.
Doç. Dr. Mustafa TÜRKMEN
2015 - 2017
9 BAP FYL-2015-5697 Ultrasonik Kalınlık Ölçer ve Hata Dedektörü Sistemi Tasarımı Proje Yöneticisi
Doç. Dr. Ahmet Turan ÖZDEMİR
2015 - 2017
10 TÜBİTAK 114E917 Kablosuz Haberleşme Sistemlerinde Tepe Gücü-Ortalama Güç Oranının (TG-OGO) Düşürülmesi İçin Yapay Zeka Optimizasyon Algoritmalarına Dayalı Paralel Hesaplama Yöntemlerinin Grafik İşlemci Birimi (GPU) Üzerinde Gerçekleştirilmesi. Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Necmi TAŞPINAR
2015 - 2017
11 BAP FYL-2014-5573 Tek Taşıyıcılı Frekans Bölmeli Çoklu Erişim (SC-FDMA) Sistemlerinde Taşıyıcı Frekans Kaymasının Kestirimi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Necmi TAŞPINAR
2014 - 2016
12 TÜBİTAK 114E242 İşbirlikli İletişim Teknikleri Kullanarak DS-CDMA ve IDMA Sistemlerinin Farklı Sönümlü Kanallarda Başarımlarının Arttırılması Proje Yöneticisi
Prof. Dr. İbrahim DEVELİ
2014 - 2017
13 BAP FDK-2014-5308 Doğrusal Olmayan Sistemlerin Modellenmesi için Yeni Metotların Geliştirilmesi Yard.Arş.
Selçuk METE
2014 - 2017
14 BAP FYL-2014-4910 Sulu Çözeltide Glikoz Algılanması için Optik Yöntemlerin Araştırılması Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Ömer Galip SARAÇOĞLU
Yard.Arş.
T. Emre Tabaru
2014 - 2015
15 BAP FYL-2013-4799 Dikgen Frekans Bölmeli Çoğullama - Serpiştirme Bölmeli Çoklu Erişim (OFDM-IDMA) Sistemlerinde Yapay Zeka Teknikleri ile Kanal Kestirimi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Necmi TAŞPINAR
2013 - 2015
16 TÜBİTAK 112E006 WLAN ve WiMAX Uygulamaları için Kompakt Yarık Antenler Proje Yöneticisi
Doç. Dr. Mustafa TÜRKMEN
2013 - 2014
17 0329.TGSD.2013 Elektrikli ve Hibrid Taşıtlar için Anahtarlamalı Relüktans Motor Tabanlı Tekerden Tahrik Sistemi Proje Yöneticisi
Dr. Öğr. Üyesi Nurettin ÜSTKOYUNCU
2013 - 2014
18 TGSD 0479.TGSD.2013 Bilgisayar Kontrollü Gönderici-Alıcı (Pulser-Receiver) Birimi Tasarımı Proje Yöneticisi
Doç. Dr. Ahmet Turan ÖZDEMİR
2013 - 2015
19 BAP FBY-12-4200 Enerji Hatları Üzerinden Haberleşme için Dikgen Frekans Bölmeli Çoğullama Sistemlerinde Yapay Zeka Teknikleri ile Kanal Kestirimi. Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Necmi TAŞPINAR
2012 - 2014
20 BAP FBD-12-4100 Kablosuz haberleşme sistemlerinde zeki optimizasyon teknikleri ile tepe gücü/ortalama güç oranının düşürülmesi. Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Necmi TAŞPINAR
2012 - 2018
21 BAP FBA-11-3579 Eylemsizlik Algılayıcıları Kullanılarak Düşmelerin Sezimi ve Ayırt Edilmesi Proje Yöneticisi
Doç. Dr. Ahmet Turan ÖZDEMİR
Yard.Arş.
Prof. Dr. Billur BARSHAN
2011 - 2013
22 BAP FBY-10-3384 Kablosuz haberleşmede kullanılan karma ARQ sistemleri. Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Necmi TAŞPINAR
2010 - 2012
23 BAP FBD09-1079 SARI RENK TONLARININ ALGILANMASI İÇİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ OPTİK RENK SENSÖRÜ TASARIMI Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Ömer Galip SARAÇOĞLU
Yard.Arş.
Hayriye Altural
2009 - 2011
24 BAP FBT-07-07 Erken Ventriküler Kasılmalarda YSA Tabanlı Bir Sınıflandırıcının FPGA ile Gerçekleştirilmesi Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Kenan DANIŞMAN
Yard.Arş.
Doç. Dr. Ahmet Turan ÖZDEMİR
2007 - 2010
25 BAP FBT-06-63 ÇOK TAŞIYICILI KOD BÖLMELİ ÇOKLU ERİŞİM (MC-CDMA) SİSTEMLERİNDE ÇOK KULLANICILI SEZME TEKNİKLERİ Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Necmi TAŞPINAR
2006 - 2008
26 BAP FBA-04-22 Myriad Filtrelerin Bilgisayar Destekli Tasarımı Yard.Arş.
Dr. Öğr. Üyesi Hasan ZORLU
2002 - 2004