Duyurular

Kayseri 2’nci Hava Bakım Fabrikası’nda staj yapmak isteyen öğrencilerimiz aşağıda yer alan staj başvuru evraklarını en geç 19 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 12:00'ye kadar Bölüm Sekreterliğine bırakabilir. Kontenjan bir öğrenci ile sınırlı olup ilgili öğrencilerimize önemle duyurulur.

 

Staj Başvuru Evrakları: 

1. Bir nüsha Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2. Bir nüsha Adli Sicil Kaydı Örneği

3. Bir nüsha son bir ay içerisinde alınmış Öğrenci Belgesi

4. Bir nüsha Not Durum Belgesi