Duyurular

EMO Yönetim Kurulu‘nun  04.11.2007 tarih 40/38 sayılı toplantısında alınan karar:

1-EMO SMM Hizmetleri Yönetmeliği‘nin kısaltmalarla ilgili Madde 5‘deki c-e-f  bentlerinin aşağıdaki şekilde düzeltilmesine,

c) EM: Elektrik ve/veya Elektronik Mühendisleri ile Yüksek Mühendislerini,

e) EMH: Elektrik ve/veya Elektronik Mühendisliği hizmetlerini,

f) EMP: Elektrik ve/veya Elektronik Projelerini,

2- EMO SMM hizmetleri yönetmeliği‘nin kısaltmalarla ilgili Madde 5‘e k-l –m-n-o bentlerinin eklenmesine,

k)  BM: Bilgisayar Mühendisleri ile Yüksek Mühendislerini,

l)   BMM: Biyomedikal Mühendisleri ile Yüksek Mühendislerini,

m) 1 kV Üstü ve 1kV Altı Tesisler:Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği kapsamındaki Etkin değeri 1000V‘un üstünde ve 1000V‘un altındaki tesisler ile Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği kapsamında bulunan etkin değeri 1000V‘un altındaki kuvvetli ve  zayıf akımlı tesisler ile asansör tesislerini,

n)  1 kV Altı Tesisler: Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği kapsamında bulunan etkin değeri 1000V‘un altındaki kuvvetli ve  zayıf akımlı tesisler ile asansör tesislerini,

o) Transc ript İnceleme Komisyonu: EMO Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek komisyonu,

3- EMO SMM hizmetleri yönetmeliği‘nin SMM Belgesi ve SMMH belgesi verilmesi ile ilgili Madde 9 h)   bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

h) EM, BM ve BMM‘lerin diploma unvanlarına göre SMM belgeleri aşağıdaki kurallara göre düzenlenir.

1- 1kV üstü ve 1kV altı tesislerle ilgili hizmetleri yürütecek EM‘lere Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM belgesi,

2-  1kV altı tesislerle ilgili hizmetleri yürütecek EM‘lere Elektrik 1kV altı tesisler  SMM belgesi,

3-  Asansörlerle ilgili SMM hizmetlerini yürütecek EM‘lere Asansör SMM belgesi,

4-  Bilgisayarla ilgili SMM hizmetlerini yürütecek BM‘lere Bilgisayar SMM belgesi,

5-  Biyomedikal ile ilgili SMM hizmetlerini yürütecek BMM‘lere Biyomedikal SMM belgesi düzenlenir.

6-  Elektrik mühendisleri ile yüksek mühendislerine Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM belgesi düzenlenir.

7-  Elektrik mühendisleri ile yüksek mühendisleri dışındaki EM‘lere Elektrik 1kV altı tesisler SMM belgesi düzenlenir.

8-  Elektrik-Elektronik mühendisleri ile yüksek mühendislerinin  Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM belgesi talep etmeleri halinde; SMM belgesinin belirlenmesi için transkript inceleme komisyonu tarafından  transkript istenir. Elektrik-Elektronik mühendisleri ile yüksek mühendisleri'nin transkript'inde  "yüksek gerilim tekniği", "elektrik makinaları", "elektrik tesisleri"(koruma, üretim, iletim, dağıtım'dan biri) derslerinin tamamının veya bu derslerle aynı içerikte olup, farklı isimler altında olan derslerin bulunması veya bu dersleri sonradan tamamladıklarını üniversitelerden belgelemeleri durumunda Elektrik-Elektronik mühendisleri ile yüksek mühendisleri‘ne Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM belgesi düzenlenir.

9- 21/12/2005 tarihinden önce belge almış olan EM‘lerden,

9.1- Önceki belgesi Elektrik SMM olan EM‘lere Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM belgesi;

9.2- Önceki belgesi Elektronik SMM olan EM‘lere Elektrik 1kV altı tesisler SMM belgesi, düzenlenir.EMO SMM KARARI


Öğrencilerimize duyurulur.