Araştırma Konusu:

Otomatik Kontrol Teorisi ve Uygulamaları

Araştırma Konusu Hakkında Genel Bilgi:

Otomatik Kontrol Sistemleri

PID Kontrol

Bulanık Kontrol

Sistem modelleme

Yapay Zeka Algoritmaları

Araştırma Konusu:

Taşımacılık Sistemleri için Lineer Anahtarlamalı Relüktans Motor Tasarımı

Araştırma Konusu Hakkında Genel Bilgi:

Doğrusal hareketin gerekli olduğu taşımacılık sistemleri, asansörler ve dokuma tezgâhları gibi birçok alanda döner motorlar yerine doğrusal yapılı motorların kullanılması daha uygundur. Bu uygulamalarda doğrusal motorların kullanılması ile hem ek mekanik aksam, kayıp ve maliyetlerden kurtulmuş olunmakta hem de istenilen düzeyde hızlı ve hassas hareketlerin elde edilebilmesi sağlanmaktadır. Dolayısıyla diğer lineer motorlara göre daha avantajlı olan lineer anahtarlamalı relüktans motorların tasarımı önemli bir araştırma konusudur.

Araştırma Konusu:

Kablosuz Haberleşme Sistemleri

Araştırma Konusu Hakkında Genel Bilgi:

Dr. Develi’nin araştırma konusu; kablosuz haberleşme temel olmak üzere, yapay zekâ tekniklerinin doğrudan dizili-kod bölmeli çoklu erişimdeki (DD-KBÇE), çoktaşıyıcılı (ÇT) DD-KBÇE’deki ve çok girişli-çok çıkışlı (ÇGÇÇ) sistemlerdeki farklı problemlerin çözümüne uygulanması üzerinedir. Bu konulara ilaveten, ağırlıklı toparlama dizili DD-KBÇE haberleşme sistemleri için yayma kodlarının tanımlanması ve optimum yayma kod kümesinin belirlenmesi ile de ilgilenmiştir.

Araştırma alanını özetleyen anahtar kelimeler şunlardır: kablosuz haberleşme, çoklu erişim haberleşme sistemleri, DD-KBÇE, ÇGÇÇ, yayılı spektrum haberleşmesi, çokkullanıcılı haberleşme, DD-KBÇE sistemlerde çoklu erişim girişiminin bastırılması ve yapay sinir ağlarının çokkullanıcılı haberleşme sistemlerine uygulanması.

Araştırma Konusu:

Kaotik Sistemler ve Kaos Tabanlı Mühendislik Uygulamaları

Araştırma Konusu Hakkında Genel Bilgi:

Kompleks, lineer olmayan bir davranış olarak nitelendirilip kısaca düzensizliğin düzeni şeklinde tanımlanan kaos olayına ve kaotik sistem dinamiğine yönelik geçen 15-20 yıllık süreç içerisinde çok büyük bir ilgi olmuştur. Mühendislik ve Uygulamalı Bilimlerde Kaos konusundaki çalışmaları geliştirmek için elektriksel devre tasarımı son derece önem arz etmektedir.

Kaotik işaret üreten devre modelleri, kaos tabanlı Mühendislik uygulamalarının en önemli tasarım aşamasını oluşturmaktadır. Çünkü bu uygulamalarda kaos dinamiklerinin özelliklerinden yararlanmak ve bu özellikleri fiziki hayata geçirebilmek için öncelikle bu dinamiklerin pratik olarak üretilmesi gerekmektedir. Literatürde özellikleri çok iyi bilinen ve avantajlı bir şekilde Mühendislik uygulamalarında kullanılan kaotik işaret üreteç sayısı azdır. Bu konuda yeni ve farklı özelliklere sahip kaotik işaret üreteçlerinin literatüre kazandırılması gerekliliği vardır. Araştırmalarımızda kaos tabanlı Mühendislik uygulamaları için yeni kaotik işaret üreteç devre modellerinin deneysel olarak tasarlanması amaçlanmaktadır.

Araştırma Konusu:

FPGA Tabanlı Aritmi Sınıflandırıcı

Araştırma Konusu Hakkında Genel Bilgi:

FPGA üzerinde

FPGA üzerinde oluşturulmuş parallel bir YSA ile EKG işaretlerinden aritmi çıkarımı sağlamak amaçlanmıştır. Bu çalışmada YSA boyutlarının azaltılması için özellik çıkarım metodları üzerinde çalışılmış ve öğrenme hatası Kabul edilebilir bir seviyede olan boyutları azaltılmış YSA’lar oluşturulmuştur. Bu sayede daha küçük boyutlu YSA’ların FPGA içerinde oluşturulabilmesi mümkün kılınmıştır.